Nikola Bešević

Nikola Bešević (1892-1970)

O autoru:

 

Prve slikarske pouke stekao je u Zagrebu na Višoj školi za umjetnost i obrt. Godine 1911. dolazi u Beograd sa porodicom i upisuje se u Umetničku školu, koju završava 1913. i kao stipendista srpske vlade odlazi u Rim na studije. Za vreme Prvog svetskog rata, u kome je učestvovao dobrovoljno, bio je ratni slikar. Posle preležanog pegavog tifusa, Bešević je otpušten iz vojske, te školovanje nastavlja 1916. godine u Španskoj umetničkoj akademiji u Rimu, gde je iste godine bio primljen u Internacionalno udruženje umetnika. Osim u Italiji, svoj slikarski izraz usavršavao je na studijskim putovanjima u Parizu i Nemačkoj. U Beograd se vraća 1924. godine i započinje pedagoški rad u Umetničkoj školi, čije je nekada bio đak.