Zora Petrović (1894-1962)

Gradilište

Akvarel na hartiji

31 × 46,5 cm

1949.  

 

Publikovana i izlagana: “Socijalna umetnost i socijalistički realizam, Dom Vojske Srbije, Beograd, 2015. “