Stojan Aralica

Stojan Aralica (1883-1980) Društvo za stolom u enterijeru, olovka na hartiji, 22x28cm, 1949. god. I Privatna kolekcija I