Stevan Aleksić (1876-1923)

Stevan Aleksić, portret znamenitog Vojvođanina, ulje na platnu, 100x80cm, 1909. I Privatna kolekcija I

O autoru:
 
Stevan Aleksić, jedan od prvih umetnika koji je u srpsko slikarstvo uneo ideje simbolizma. U njegovom bogatom i tematski raznovrsnom opusu zastupljene su religiozne kompozicije, portreti i dela simbolističkog prosedea. Istaknuto mesto zauzimaju autoportreti na kojima je pratio svoj lik od najranije mladosti pa do godina pred smrt.
 

Poreklom je iz poznate slikarske porodice (deda mu je bio Nikola Aleksić, otac Dušan Aleksić i brat Ivan takođe su se bavili slikarstvom). Prve pouke o crtanju i slikanju dobio je u očevoj radionici. Slikarstvo je studirao u Minhenu, prvo u privatnoj slikarskoj školi (1895), ali je posle kraćeg vremena primljen na Akademiju (1896—1900). u klasi prof. Nikole Gizisa — Grka.

Njegovo slikarstvo predstavlja neku vrstu prelaza od akademizma ka impresionizmu. Sigurno izvedena kompozicija, živ kolorit i dopadljivo dramatično tretiranje svetla, čine glavne vrednosti njegovog crkvenog slikarstva. Iste vrednosti se mogu naći i u njegovim portretima mada je u osnovi bliži realizmu. On, donekle, slika impresionističkom tehnikom ali mu boje nisu impresionističke. Zbog pažnje koju je posvetio problemu svetla u svom slikarstvu, danas ga smatraju jednim od pokretača impresionizma.