Petar Šain (1885-1965)

Na proplanku

32x34cm

Akvarel

1918.

Petar Šain (Mostar, 1885. – Sarajevo, 1965.) je bio bosanskohercegovački umjetnik. Jedan je od slikara iz prve generacije umetnika koji su pohađali umetničke škole, uključujući i Gabrijela Jurkića, Petra Tiješića, Karla Mijića, Špiru Bocarića, Đoku Mazalića, Romana Petrovića i Lazara Drljaču.
 
Učio je grafičke veštine u Zagrebu (1900.-1903.), dve godine proveo u Grafičkom institutu u Beču, bio u Minhenu i u Parizu.
 
Kao član grupe „Medulić“ izlagao je 1912. godine u okviru Četvrte Jugoslavenske izložbe. U Veneciji je boravio i radio 1917. godine, a u Firenci 1920. Nakon toga je živio i radio u Sarajevu. Bio je profesor Srednje tehničke škole i Škole za primjenjenu umjetnost u Sarajevu. U Prvom svjetskom ratu učestvuje kao ilustrator sa bojišta i sa takvim crtežima nastupio je na Izložbi umetnika iz BiH 1917. godine.