Milan Božović (1909 - 1992)

O autoru:  
Umetničku školu završio je u Beogradu 1930,  kao jedan od najboljih u svojoj klasi. Nakon toga završio je Ecole des Beaux-Arts u Parizu (1938), tokom osmogodišnjega boravka i studija. U prvome razdoblju slika krajolike i portrete u duhu poetskog realizma. Na Umetničkoj školi, poseban uticaj na Božovića imali su Beta Vukanović, Ilija Šobajić i Ljuba Ivanović, dok je na Božovićevo opšte obrazovanje uticao Kosta Marinković. Školovanje u Parizu ostvario je zahvaljujući premiji državne lutrije, kao i kasnijoj stipendiji Zetske banovine u iznosu 800 franaka. U daljem radu pojačava ekspesivnost boje (ciklus slika posvećen Mostaru) i ističe se ljubičasta i crvena srodnost (Crvena dolina). Jedan je od utemeljitelja i prvi predsednik Udruženja likovnih umetnika Grne Gore (ULUCG). Samostalno je izlagao u Beogradu i Podgorici. Bio je zastupljen na sveobuhvatnim izložbama crnogorske umetnosti u zemlji i inostranstvu. Likovno je oblikovao grb Federalne Države Grne Gore (1944). Takođe je likovno oblikovao prvu crnogorsku partizansku poštansku marku, a koautor je nacrta za prvi jugoslovenski takozvani Socijalni dinar.