Đurđe Teodorović (1907-1986)

Oslobođenje

ulje i tempera na kartonu

36x100cm

I  Publikovana i izlagana:   “Socijalna umetnost i socijalistički realizam, Dom Vojske Srbije, Beograd, 2015. “

II  Publikovana i izlagana:“ Borbeni realizam i socijalistički realizam, Galerija Rajka Mamuzića, Novi sad, 2013-14.“